Grondstoffen

Voor particulieren en professionelen

Naast het storten van uw afval kan u bij ons recyclagecentrum ook terecht
voor het afhalen van verschillende grondstoffen.


Op onze sorteer- en recyclagepark in Wetteren kan u ook als particulier terecht voor het afvoeren van verschillende grondstoffen. Dit kan elke werkdag, zonder afspraak, van 7 tot 19 uur en op zaterdag van 8 tot 15 uur.

Bij het binnenrijden van het containerpark wegen wij uw voertuig en/of aanhangwagen op de geijkte weegbrug. Hierna helpen wij u laden in onze loods, dit zonder wachttijden. Onze werknemers staan u hierbij met plezier bij met nodige raad én helpende handen. Na het laden wordt u terug gewogen en kan u afrekenen op het bureel. Het enige waarvoor u betaalt is de hoeveelheid geladen grondstof.

Levering door ons transport is ook mogelijk. Bekijk hier de mogelijkheden of contacteer ons en we bekijken samen de voordeligste oplossing.

01

Menggranulaat 0/40mm

Gebroken mengpuin of menggranulaat is is een mengeling die gewonnen wordt uit steenachtige afbraakmaterialen die gemalen worden, zodat deze op een ecologische manier kunnen hergebruikt worden. Bij ons kan je volgende afmetingen mengpuin verkrijgen: 0/40mm. Omdat het uitzicht van mengpuin sterk afhangt van de soort materialen die gebroken worden, is dit minder geschikt als decoratielaag zoals bv. voor tuinpaden. Menggranulaat wordt wel gebruikt als onderlaag onder (zwaar) belaste oppervlakten zoals parkeerplaatsen en opritten.

02

Puinbrekerzand

Zeefzand is een zandsoort die voortkomt uit de recyclage van bouwpuin. Bij dit recyclageproces worden producten zoals beton, stenen en stabilisé gezeefd. Doordat het zeefzand een product is van het zeefproces van dit soort producten, is het een iets grovere zandsoort. Zeefzand wordt voornamelijk gebruikt in de wegenbouw en bij het ophogen en aanvullen van terreinen.

03

Compost

Compost is een verzameling van tuinafval zoals gras en bladeren, die door levende micro-organismen worden afgebroken. Het is een donkere korrelige mengeling die gebruikt wordt om de bodemstructuur te verbeteren, waterdoorlaatbaar te houden en planten te beschermen tegen ziektes. Compost bevat echter geen meststoffen. Je kan wel kalk, calciumcyaanamide of lichte klei toevoegen aan de compost als grondbemesting. Grondbemesting wordt toegepast in de land- en tuinbouw en in particuliere tuinen. Deze wordt gestrooid op, of vermengd met, de bovenste grondlaag.

04

Teelaarde met attest

Teelaarde, teelgrond, zwarte grond, tuinaarde… Allemaal verschillende woorden voor één soort grond die is opgebouwd uit organische stoffen en zand. Teelaarde wordt gebruikt voor verschillende doeleinden: om grond op te hogen bij het aanleggen van een gazon, voor het ophogen van bloemperken of om bestaande grond luchtig te maken. In sommige gevallen kan ook compost aan teelaarde worden toegevoegd, hierdoor wordt de grond vruchtbaarder.